เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]31
102 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน 8 ธันวาคม 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]70
103 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 24 มี.ค. 2564 ]153
104 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]29
105 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563-กุมภาพันธ์ 2564)โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]36
106 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]30
107 การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]62
108 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]183
109 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 1 ม.ค. 2564 ]28
110 แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปี2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]126
111 การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]125
112 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]26
113 ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 27 พ.ย. 2563 ]127
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ [ 24 พ.ย. 2563 ]179
115 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรามเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 11 พ.ย. 2563 ]110
116 ประกาศงบประมาณการเงินประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]123
117 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]29
118 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 ต.ค. 2563 ]118
119 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2563 ]141
120 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]27
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17