เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 322 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก [ 19 พ.ค. 2565 ]6
2 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]4
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]6
4 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ช่วงวัหยุดต่อเนื่อง [ 12 พ.ค. 2565 ]3
5 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 12 พ.ค. 2565 ]5
6 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ฯ [ 11 พ.ค. 2565 ]13
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]9
8 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (งวดที่23-24) [ 2 พ.ค. 2565 ]13
9 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]17
10 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ [ 29 เม.ย. 2565 ]13
11 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 29 เม.ย. 2565 ]14
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 29 เม.ย. 2565 ]7
13 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 18 เม.ย. 2565 ]22
14 ประกาศกระทรวงมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]22
15 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]21
16 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 55 [ 11 เม.ย. 2565 ]16
17 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 11 เม.ย. 2565 ]20
18 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 54 [ 11 เม.ย. 2565 ]18
19 ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]19
20 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี [ 7 เม.ย. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17