เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ [ 26 ก.ย. 2565 ]3
2 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 19 ก.ย. 2565 ]26
3 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มี.ค. 65 - พ.ค. 65 และ มิ.ย. 65 - ส.ค. 65. [ 16 ก.ย. 2565 ]10
4 ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2565 ]35
5 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ส.ค. 2565 ]22
6 ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]52
7 ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]33
8 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2565 ]56
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่องรับสมัครบุคคล [ 22 ก.ค. 2565 ]44
10 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ค. 2565 ]30
11 “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี” [ 12 ก.ค. 2565 ]25
12 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 4 ด้าน [ 4 ก.ค. 2565 ]42
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]47
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]43
15 บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 16 มิ.ย. 2565 ]17
16 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการร่วม [ 16 มิ.ย. 2565 ]17
17 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กระบวนการ-ขั้นตอน [ 16 มิ.ย. 2565 ]18
18 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนไม้สองชั้น แบบ 017 ของโรงเรียนโยธินนุกูล [ 15 มิ.ย. 2565 ]67
19 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]87
20 เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษาล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18