เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ืยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ืยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ืยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ