เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
123
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ