เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 880 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 101 วัน(วันทำการ)หรือเท่าที่ดำเนินการจริงแต่ไม่เกิน 101 วันทำการ ราคากลาง 1,777,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ