เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรัลนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 880 คน  งบประมาณที่ตั้งไว้1,777,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายนามผู้เสนอราคา หจก.พรนภัส.เจ พี ฟู๊ด ราคาที่เสนอ 1,600,000 บาท กำหนด 101 วัน      เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรัลนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ