เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนรายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือน และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี เพิ่มเงินเป็นรายละ 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป้นต้นมา โดยจ่ายให้เด็กที่รับต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 และเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน นั้น     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ