เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (นำเสนอผลการศึกษาร่างรูปแบบโครงการ) งานปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้ว และตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ โดยการประชุมดังกล่าว จะจดัขึ้นในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     เอกสารประกอบ ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ