เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณทจุดบริการ ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]106
62 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 16 พ.ย. 2564 ]24
63 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดาษ 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]37
64 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ [ 9 พ.ย. 2564 ]104
65 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]30
66 ประกาศกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งเตือนพื่้นที่อ่างเก็บน้ำมูลบน ฉบับที่ 1 [ 12 ต.ค. 2564 ]110
67 ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม [ 5 ต.ค. 2564 ]118
68 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรืองมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 [ 5 ต.ค. 2564 ]122
69 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443) [ 5 ต.ค. 2564 ]120
70 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าฯลฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]118
71 ข่าวประชาสัมพันธ์จากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2564 ]129
72 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]32
73 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 30 ก.ย. 2564 ]126
74 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ [ 22 ก.ย. 2564 ]132
75 โครงการกองสวัสดิการสังคม [ 8 ก.ย. 2564 ]153
76 แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2564 ]128
77 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 1 ปี (เดือนกันยายน 2563 -สิงหาคม 2564) [ 1 ก.ย. 2564 ]29
78 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน(มี.ค -ส.ค 64) [ 1 ก.ย. 2564 ]27
79 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]29
80 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 23 ส.ค. 2564 ]169
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17