เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]34
22 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ [ 29 เม.ย. 2565 ]31
23 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 29 เม.ย. 2565 ]35
24 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 29 เม.ย. 2565 ]21
25 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 18 เม.ย. 2565 ]38
26 ประกาศกระทรวงมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]40
27 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]36
28 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 55 [ 11 เม.ย. 2565 ]33
29 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 11 เม.ย. 2565 ]35
30 ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 54 [ 11 เม.ย. 2565 ]33
31 ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]36
32 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี [ 7 เม.ย. 2565 ]34
33 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" [ 4 เม.ย. 2565 ]27
34 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]65
35 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่องการเตรียมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ [ 29 มี.ค. 2565 ]39
36 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน [ 28 มี.ค. 2565 ]44
37 ขอเชิญร่วมกิจประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม [ 8 มี.ค. 2565 ]53
38 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]40
39 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ก.ย~ก.พ 65) [ 1 มี.ค. 2565 ]62
40 ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ที่เหมาะสม [ 22 ก.พ. 2565 ]62
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17