เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 338 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]18
2 ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]7
3 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2565 ]6
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่องรับสมัครบุคคล [ 22 ก.ค. 2565 ]13
5 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ค. 2565 ]9
6 “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี” [ 12 ก.ค. 2565 ]6
7 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 4 ด้าน [ 4 ก.ค. 2565 ]22
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]26
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]23
10 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนไม้สองชั้น แบบ 017 ของโรงเรียนโยธินนุกูล [ 15 มิ.ย. 2565 ]46
11 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]62
12 เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษาล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]36
13 รายงานสรุปผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนฯลฯ [ 7 มิ.ย. 2565 ]39
14 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความ [ 6 มิ.ย. 2565 ]38
15 ผลการประชุมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]34
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443) [ 6 มิ.ย. 2565 ]33
17 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน [ 6 มิ.ย. 2565 ]38
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 31 พ.ค. 2565 ]45
19 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก [ 19 พ.ค. 2565 ]48
20 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17