เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เลขที่ 599 หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 044-934036-7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-300432 โทรสาร 044-934038

 
www.nongpailomcity.go.th

www.facebook.com/nongpailomcity

e-mailsaraban@nongpailomcity.go.th