เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  และได้ขออนุมัติขยายเปิดประชุมสภา  ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม  2563  ถึงวันที่  14  กันยายน  2563   โดยกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ในวันที่  14  กันยายน  2563  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ