เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ตระหนังถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูแแบบ  ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะมุ่งมั้นบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ