เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท หน้าที่ของสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความยินดีขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ