เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดประชุมและวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ