เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีความยินดีขอเชิญท่านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ