เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  งบประมาณตั้งไว้จำนวน 6,559,700 บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 7,728,020.99 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ