เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 262 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความยินดีขอเชิญท่านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ