เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนทหาร พัน ขส.22 บชร.2

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนทหาร พัน ขส.22 บชร.2  ลักษณะ/ขนาด ปรับพื้นที่เดิมปูพื้นด้วยบล็อคตัวหนอน (ทางเท้าชนิดหนา 0.06 เมตร) พื้นที่ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)นั้น 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนทหาร พัน ขส.22 บชร.2
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ