เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนทหารพัน สบร.22 บชร.2

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนทหารพัน สบร.22 บชร.2 ลักษณะ/ขนาด ก่องสร้างพื้น คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 17.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นมรารวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง 2 จุด ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนทหารพัน สบร.22 บชร.2
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ