เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนน คศล.เดิมบริเวณหน้าบ้านพักชุมชน ส.พัน.22

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. เดิมบริเวณหน้าบ้านพัก ชุมชน ส.พัน.22 (ภายในบ้านพักทหาร รพ.ค่ายสุรนารี) ลักษณะ/ขนาด เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนน คศล.เดิมบริเวณหน้าบ้านพักชุมชน ส.พัน.22
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ