เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน  ระยะที่  2  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน  4  กระบวนงาน  โดยถือปฏิบัติ  ดังนี้

1.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

2.การสมัครเป็นสมาชิกการณษปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

3.การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

4.การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ