เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล  ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  2/2561  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  879  คน  ในอัตราคนละ  20  บาท  จำนวน  94  วัน  (วันทำการ)  หรือเท่าที่ดำเนินการจริงแต่ไม่เกิน  94  วันทำการ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ