เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหาร ป.พัน.3

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ชุมชนป.พัน.3  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ ทั้งสิ้น 355,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นลาน คสล. กว้าง 1.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหารสุรนารีก้าวไกล ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม กำหนด    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหาร ป.พัน.3
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ