เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 จำนวน วันประชุม 30 วัน ขออนุมัติขยายเปิดประชุมสภา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 และขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 นั้น     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ