เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมื่อคราวประชุมวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบในการนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ