เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้พิจารณาเสนอและรายงานผลในคราววาระประชุม    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ