เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562)     เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ