เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2560  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ