เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (12)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้พิจารณาเสนอและรายงานผลในคราวประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้รายงานและผลเสนอความคิดเห็นจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ