เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (12)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ด้วย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื่นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ