เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลช่าวสาร  ประชาสัมพันธ์บทบาท  หน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความยินดีขอเชิญท่านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2560  ตามวันและเวลาสถานที่  ดังกล่าว  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ