เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2560 ในวันที่ 30  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ