เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ