เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

 

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่่ล้อม  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันทีี่  16  กุมภาพันธ์  2560  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่  30  สิงหาคม 2560  จำนวน  วันประชุม  30  วัน นั้น    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ