เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

โรงเรียนโยธินนุกูล  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษ2560  จำนวนนักเรียน 950  คน  งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น  1,824,000 บาท รายละเอียดตามส่ิงที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ