เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนด วันประชุมและนักประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ประจำปี ๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ