เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคากล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด  ราคากลาง  119,800.-  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคากล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ