เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน ปตอ.พัน 2

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน  ปตอ.พัน  2  หมู่ที่  1  ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน ปตอ.พัน 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ