เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

โรงเรียนโยธินนุกูล  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวนนักเรียน  879  คน  งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น  1,327,729.50  บาท รายละเอียดตามส่ิงที่แนบมาพร้อมนี้


    เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ