เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยทีี่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาและนายอำเภอเมืองนครราชสีมา  เห็นชอบให้เรียกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  26  กันยายน  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559  และได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ในวันที่  29  กันยายน  2559  เวลา  09.00  น.  

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยทีี่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ