เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ