เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงหอกระจายข่าว ชุมชน ปตอ.พัน 2

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน  ปตอ.พัน  2  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงหอกระจายข่าว ชุมชน ปตอ.พัน 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ