เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2558  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม    ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ