เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2558  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2558  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  นั้น  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ