เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งท่ี่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่1 ครั้งท่ี่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งท่ี่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ