เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้กำหนดวันประชุมและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น ๓ สำนัะกงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ