เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้่อม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ครั้งแรก  เมืื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม  2558  จำนวนวันประชุม  30  วัน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ