เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารด้วยวิีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครการ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ประจำปีงบประมาณ  2557  จำนวน  2  โครงการ  ตามประกาศประกวดราคา  ลงวันที่  4  กุุมภาพันธ์  2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารด้วยวิีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ